Dysgwch ragor am gerddoriaeth traddodiadol a gwerin o Gymru

Fideo

Gwyliwch ragor ar sianel YouTube trac

Erthyglau

Offerynnau eiconig a thraddodiadau cân Cymru, yng ngeiriau’r arbenigwyr

Alawon

Ewch ati i chwarae: fideos, ffeiliau sain, a’r nodau

Caneuon

Ewch ati i ganu: fideos, ffeiliau sain, y nodau a’r geiriau

Dolennau

Rhagor o ffynonellau cerddoriaeth a deunydd gwerin yng Nghymru

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org