ADNODDAU trac

Dysgwch ragor am gerddoriaeth traddodiadol a gwerin o Gymru

Fideo

Gwyliwch ragor ar sianel YouTube trac

Erthyglau

Offerynnau eiconig a thraddodiadau cân Cymru, yng ngeiriau’r arbenigwyr

Alawon a Chaneuon

Ewch ati i chwarae a chanu: fideos, ffeiliau sain, y nodau a’r geiriau

Dolennau

Rhagor o ffynonellau cerddoriaeth a deunydd gwerin yng Nghymru

Song a Week

Cân Werin yr Wythnos

Adeiladwch eich repertoire o ganeuon gwerin traddodiadol o Gymru gydag Arfon Gwilym

Blas: radio ar-lein, yn chwarae gerddoriaeth werin o Gymru am ddim, 24/7

Blogiau

Archwiliwch i, a gwnewch sylwadau ar, ein blogiau gwadd

Caneuon Gwerin

Blog Ffion Mair yn archwilio i, ac yn arddangos rhai o’i chaneuon

Maris blog

Alawon Bangor

Mari Morgan yn sôn am alawon traddodiadol o lawysgrifau ym Mhrifysgol Bangor

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2016 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

info@trac-cymru.org