Alawon

Dysgwch alawon Cymreig

gyda Guto Dafis

Deg Alaw

Dysgwch drwy fideo gyda’r delynores Delyth Jenkins

Delyth Jenkins

Tunelines

Prosiect gan Helen Adams sy’n mapio alawon o Gymru a thu hwnt

Tunelines

Alawon Bangor

Mari Morgan: Alawon traddodiadol o Lawysgrifau ym Mhrifysgol Bangor

Cliciwch yma am adnoddau pellach i’ch helpu chi i chwarae a chanu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig oddiwrth Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch Alawon Cymreig

gyda Bernie Kilbride

Casgliad o Gerddoriaeth Draddodiadol Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org