Dolennau Gwerin

Clera (Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru
www.clera.org

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
www.canugwerin.com/cy/index.php

Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru
www.dawnsio.com/en/

Cymdeithas Cerdd Dant
www.cerdd-dant.org/about.html

Folk Wales – cylchgrawn ar-lein
folk.wales/magazine/

Casbar – digwyddiadau gwerin yn Ne Cymru
www.casbar.co.uk/index.html

tasc – cerddoriaeth werin yng Nghanolbarth Cymru
www.tradartsupport.org.uk/index.html

Ty Siamas – canolfan werin yng Ngogledd Cymru
www.tysiamas.com/welcome.cfm

Archif Alawon Chris Grooms
www.docgrooms.com/corff.htm

Alawon Cymru – adnodd Clera
www.alawoncymru.com/alawon/Tunes/Tuneset.htm

cyfeiriadur trac
dyddiadur trac
am trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org