Traddodiadau cerdd Cymreig

Yn yr adran hon o’n gwefan cewch weld amrywiaeth o erthyglau o Ontrac, sef cylchgrawn trac, ac o ffynonellau eraill. Maent yn rhoi sylw i offerynnau a thraddodiadau cân eiconig Cymru, ac yn cynnwys sylwadau diddorol gan arbenigwyr ar ystod o draddodiadau cerdd Cymreig.

traditions
Am trac
cyfeiriadur trac
dyddiadur trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org